vospfs.cz

Sex brno koliste


sex brno koliste

Vzhledem k tomu, že více než třetina studentů se identifikuje jako LBTQ, snažíme se bojovat proti homofobii a transfobii na akademické půdě a podporovat činnost organizací LGBTQ. Jsme jednou z mála škol v zemi, která má povinný předmět zaměřený na diverzitu.

.

Bing Google